AFAD

01/11/2020 10:00

AFAD Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşaması 1 Kasım 2020
Pazar günü saat 10.00da Ankarada tek oturum halinde yapılacaktır.
Yazılı sınav çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli test şeklinde yapılacaktır. Her alan
için adaylara sınavda 100 (yüz) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Sınavda kopya çeken veya kopya verenler veya sınav kağıtlarına belirtici
işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre disiplin işlemi uygulanacaktır.
Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyen/giremeyen adaylar haklarını
kaybetmiş sayılacaktır.
Yazılı sınavın öngörülemeyen ve beklenmeyen haller nedeniyle yapılamaması
veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme veNUnvan Değişikliği Sınav Kurulunca sınav ertelenebilecek veya iptal edilebilecektir.
Sınavda verilecek toplam cevaplama süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınavaN alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dahil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Adaylar sınava gelirken Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)
tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı} yanlarında bulunduracaklardır. Kurum kimliği, sürücü belgesi, ikamet izni, Subay Astsubay vb. kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.
Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, sınavda 60 (altmış) ve
üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacak olup, yanlış cevap/cevapların
doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [(Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü
kullanılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda,
soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

2020 yılı AFAD Görevde Yükselme Sınavı- Şef

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş