2020 yılı TRT Genel Müdürlüğü GYS- Şef

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GYS- ŞEF

Çoktan seçmeli test şeklindeki yazılı sınavın, pandemi sürecinin seyri göz önünde bulundurularak 27.12.2020 Pazar günü Ankarada tek oturum halinde saat 10:00da yapılması planlanmaktadır.

TRT Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında yer alan 50 Şef, 5 stajyer spiker, 30 yardımcı prodüktör, 30 kamera asistanı, 20 stajyer muhabir, 250 yapım ve yayın görevlisi kadroları için 27 Aralık 2020 tarihinde görevde yükselme sınavı yapacaktır.

NOT: Şef unvanı için sınavda yer alan tüm sınav konuları bu pakette yer almaktadır.

657 özelinde açıklama: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu "Kısım" ve "Bölüm"lerden oluşmaktadır. Soruları bölümlere ayırmak öğrenmek açısından verimli bir yöntem olmayıp ayrıca kanunun ruhuna da uygun değildir. TRT İlanında, 657 sayılı Kanunun "Disiplin" bölümünden soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak bu pakette yer alan sorular "Kısımlar" temel alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle 657 sayılı Kanunun IV. Kısım'ında yer alan "Atanma, Yer Değiştirme, Memurluğun Sona Ermesi, Çalışma saatleri, Görevde Uzaklaştırma" gibi konulardan da sorular pakette yer almaktadır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
118
 • Genel Kültür
102
 • Genel Yetenek
80
 • Kanunlar
374
 • Yönetmelik
189
 • Toplam
863
 • Çıkmış sorular
33

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
4
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Otuz Sekizinci Bölüm (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu)
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği
5
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Satınalma Yönetmeliği
4
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Paragraf ve Anlam
5
 • Genel Kültür
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
5