Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Kuruluş-Şube Müdürü) (YARIM PAKET)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu yarım sınav paketinde; "2022 sayılı kanun, 633 sayılı KHK, Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil Ve İzleme Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bakanlığın özel ilgi alanındaki diğer yönetmeliklere dair konulardan soru yer almamaktadır. Bu konularda pakete soru eklemesi yapılmayacaktır. PAKET, SINAV SORULARININ YARISINI KAPSAMAKTADIR.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
542
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
960
 • Yönetmelik
312
 • Toplam
2,255
 • Çıkmış sorular
94

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
2
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
2
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
2
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 2. Bölüm (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
1
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1
 • Kanunlar
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
1
 • Kanunlar
  • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
1
 • Kanunlar
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
2