Soru istatistikleri siteye eklendi

Memurlar.net sınav paketlerinde yer alan her bir sorunun; diğer adaylarca kaç defa çözüldüğü, çözümdeki doğru, yanlış ve boş sayıları, Çözümden sonra gösterilmeye başlanmıştır.

Bu sayede, çözülen bir sorunun, diğer adaylarca yüzde kaç doğrulukla veya yanlışlıkla çözüldüğünü görmek mümkün hale getirilmiştir.


Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı paketi güncellendi

MEB, 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavının yazılı sınav konu ağırlıklarında değişikliğe gitti. Tıklayın.

Örneğin;
* Mevzuatın ağırlığı %10'dan %20'ye yükseltildi.
* "Genel Kültür ve Genel Yetenek" konu başlığı "Genel Kültür" olarak değiştirildi ve ağırlığı %35'ten %20'ye düşürüldü.
* "Eğitim ve Öğretimde Etik" ile "Değerler Eğitimi" konularının ağırlığı ise %5'ten %10'a yükseltildi

Hali hazırda, memurlar.net'teki pakette yer alan sınav konularının ağırlığı, yönetmelik değişikliğine uygun olarak 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Eğitim ve Öğretimde Etik ile Değerler Eğitiminin ağırlığı arttığı için, bu iki konuda pakete yeni sınav soruları eklenecektir.

Akademisyenler tarafından, önceki yıllarda çıkan sorular temel alınarak hazırlanmış olan paketi, tüm adaylara tavsiye ediyoruz.


Sınav tarihi değiştirilen iki paketin kullanım süresi uzatıldı

AFAD ile Uludağ Üniversitesinin görevde yükselme sınav tarihleri değişmiştir. Uludağ Üniversitesi, görevde yükselme sınavını 15 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını belirtmiştir. AFAD ise yeni sınav tarihini henüz ilan etmemiştir. Her iki sınav paketini daha önce almış olan üyelerimizin, paket kullanım süreleri ücretsiz bir şekilde yeni sınav tarihine kadar uzatılmıştır.


Sağlık Bakanlığı GYS'de 5 alanda, yüzde 75 ila yüzde 100 arasında başarı

Memurlar.Net sınav platformu, 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Şef, VHKİ ve Memur unvanları görevde yükselme sınavlarında; 3628 sayılı Kanun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Harici Personel Atama Yönergesi gibi konularda %100 benzerlik oranıı yakaladı.

Ayrıca Anayasa Hukuku, Devlet Memurları Kanunu gibi başlıklarda, sınavda çıkan sınav sorularının %75?ine benzer ya da aynı içerikli sorular, Memurlar.Net sınav sisteminde yer aldı.

Tüm konu başlıklarında ise sorular en az %50 başarı oranıyla tutturuldu.

Bu süreçte zengin soru havuzundan faydalanan tüm kullanıcılara ve soruların hazırlanmasında çabası olan uzman kadromuza teşekkür ederiz.


Adalet Bakanlığı GYS'de, soruların yüzde 60'ını tutturduk

Adalet Bakanlığı Şube Müdürlüğü ve Şef Sınavlarında yer alan Anayasa Hukuku sorularının %60'ı, memurlar.net görevde yükselme sınav platformunda yer alan sorular ile aynı niteliktedir. Anayasa Hukukunda, geri kalan yüzde 40?lık sorular ise memurlar.net?in benzersiz soru çözümlerinde yer almıştır. Diğer konu başlıklarında benzer bir oran yakalanmıştır. Tecrübeli öğreticiler tarafından hazırlanan soru havuzuyla sonraki sınavlarda da benzer başarıları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.