İADE VE CAYMA HAKKI

SINAV.MEMURLAR.NET
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-7: CAYMA HAKKI

7.1.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15'inci maddesinin (ğ) bendi gereğince "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" cayma hakkının istisnası kapsamında olduğundan, ALICI, teslimin gerçekleşmesinden sonra cayma hakkını kullanamaz.