MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvanı MN Yazılım Medya Reklam A.Ş. (Bundan böyle işbu sözleşmede Memurlar.net olarak anılacaktır)
Adres : Sakarya Mah. Hamamarkası Sok. No: 32 Altındağ/ANKARA
Telefon : 0312 432 15 52
Faks : 0312 432 00 56
E-posta : sinav@memurlar.net
Müşteri Hizmetleri : 0 552 583 18 13
Mersis Numarası : 0622052735000013

1.2. ALICI (Tüketici):

Adı soyadı : {@Order.FirstName} {@Order.LastName}
E-Posta :

II. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin sinav.memurlar.net internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

III. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir:

3.2- İş bu sözleşmedeki ödeme şekli :
ile ödeme

3.3- Ödeme Şekilleri:

a) Kredi Kartı ile Ödeme
Kredi kartı ile taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Havale/Eft ile Ödeme
Tüketici satın almış olduğu hizmet bedelini Memurlar.net'in internet sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya eft yoluyla tam ve eksiksiz tutarda yatırmakla yükümlüdür. Hizmet bedeli tüketici tarafından yatırılmadığı takdirde tüketiciye hizmet sunumu yapılmaz. Memurlar.net tarafından tüketiciye hizmet bedelinin taksitlendirilmesi seçeneğinin sunulduğu durumlarda tüketici aylık taksitlerini hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taksitlerin hiç ya da gereği gibi ödenmeyerek tüketicinin temerrüde düşmesi durumunda, kalan borcun tamamı muaccel hale gelir ve Memurlar.net tüm hizmet bedelini talep hakkına sahip olur. Tüketicinin temerrüde düştüğü hallerde Memurlar.net'in icra ve sair yasal yollara başvurmanın yanı sıra tüketiciye verilen eğitim hizmetini durdurma hakkı bulunmaktadır. Tüketici tüm bu hususları bildiğini, edimini gereği gibi ifa etmemesi sonucunda karşılaşacağı sonuçları anladığını ve başta temerrüt faizi olmak üzere, Memurlar.net'in uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

IV. CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin ğ fıkrası uyarınca; ?Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler' cayma hakkının istisnası niteliğindedir. Memurlar.net tarafından tüketiciye sunulan hizmet belirtilen istisna kapsamında yer aldığından tüketicinin iş bu sözleşme yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ancak tüketicinin ciddi sağlık sorunları, sürekli hastalık, çalışmasına engel koşulların varlığı gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve tüketicinin talebi halinde Memurlar.net sözleşmeyi fesih ile tüketiciyi ibra ederek tüketicinin borç ilişkisini sona erdirebilir.

V. ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

Sözleşme konusu hizmetin mücbir sebeplerle Memurlar.net tarafından ifa edilememesi veya Tüketici Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Tüketici ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Tüketiciye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Memurlar.net bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Tüketicinin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Tüketicinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Tüketici iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Memurlar.net, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Tüketiciye nakit para ile ödeme yapamaz. Memurlar.net, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Memurlar.net ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Tüketiciye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Memurlar.net'in Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. Memurlar.net tüketiciye hizmet bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde geri öder. Memurlar.net tarafından hiçbir surette tüketiciye elden nakit olarak para iadesi yapılmaz.

c) Herhangi bir nedenle sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda, tüketiciye eğitim hizmeti yanında hediye olarak gönderilen basılı yayın veya kitapların hiç kullanılmamış olması koşulu ile iadesi gerekir. Hediye yayınların tüketici tarafından kullanıldığı durumlarda yayın etiket bedeli düşüldükten sonra ücret iadesi gerçekleştirilir.

Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

VI. TESLİMAT ŞEKLİ

Teslim Edilecek Kişi {@Order.FirstName} {@Order.LastName}
E-Posta Adresi

Memurlar.net tarafından satışa sunulan eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, sözleşme konusu hizmet ödemeyi takiben tüketicinin kullanımına açılmaktadır. Bu nedenle satışa sunulan hizmetin herhangi bir kargolama işlemi söz konusu değildir. Memurlar.net satın almadan itibaren en geç 48 saat içerisinde alınan hizmetin kullanıma açıldığına dair sözlü veya yazılı olarak tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketiciye E-posta-SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi kanalıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir. Satın alınan hizmet ile birlikte tüketiciye basılı yayın veya kitap hediye edildiği durumlara tüketiciden herhangi bir kargo ücreti alınmaz. Ancak tüketicinin adres bilgilendirme hatasından veya ihmalinden kaynaklı kargo iadelerinde kargo ücreti tüketiciye aittir. Memurlar.net tedarik aşamasında sıkıntı yaşanan hediye yayınları aynı neviden başka yayınlarla değiştirme hakkını saklı tutar.

VII. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

VIII. YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşmede Memurlar.net'in yüklenmiş olduğu hizmet edimi, satın alınan eğitim programının ilgili olduğu ilk yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren Memurlar.net'in ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici sözleşmenin tüm koşullarını, taraflar açısından bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır ve iş bu sözleşme sipariş tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurur.

Alıcı, işbu sözleşme kapsamındaki tüm hususlar ile sinav.memurlar.net.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi vererek işbu sözleşmeyi bağlayıcı şekilde kabul ettiğini beyan eder.

SATICI : MN Yazılım Medya Reklam A.Ş.

ALICI("TÜKETİCİ") : {@Order.FirstName} {@Order.LastName} /

{@Order.DateTime}