Türkiye İstatistik Kurumu Unvan Değişikliği Sınavı (İstatistikçi, Ekonomist, Sosyolog, Programcı, Matematikçi, Grafiker) (YARIM PAKET)

Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 1

İletişimden bahsedebilmek için kaynak, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, çevre olmak üzere altı unsurun varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Aşağıdaki şıkların hangisinde iletişimin unsurları ve açıklamaları yanlış olarak verilmiştir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 2

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca; konusu suç teşkil eden emirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru anlatıma sahiptir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 4

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; Veri Kalite Kontrol Kurulu, en az kaç üyeden oluşur?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 5
  1. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında Kanunda özel hükümler belirtilmemiştir.
  2. Kanunda öngörülen yönetmelikler Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.
  3. Kanun; sınıflandırma, kariyer ve sadakat olmak üzere üç temel ilkeye dayanmaktadır.
  4. Kanunca belirlenen istihdam şekilleri memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olmak üzere 4 tanedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 6

1982 Anayasası uyarınca aşağıdakilerden hangisi Yüksek Mahkemeler arasında yer almaz?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıdaki tazminatlardan hangisinin ödenmesi halinde Özel Hizmet Tazminatı alınması da mümkündür?

Çözüm
Soru 8

TBMM hangi tarihte açılmıştır?

Çözüm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir anayasa değildir?

Çözüm
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre basittir?

Çözüm