2023-Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şef)

Soru 1

2018 yılında Türkiye imalat sanayi toplam katma değer üretimi açısından Avrupada kaçıncı sırada yer almıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kurumların memur ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Soru 3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali ve sosyal haklar ödenmesine ilişkin olarak hangisi doğrudur?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 4

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olanlardan, başarı puanı sıralaması eşit olması halinde öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinindir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 5

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergeye göre aşağıdaki yer değiştirmelerden hangisi için dönem ve süre şartı aranır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 6

Personel Genel Müdürlüğü kendisine gelen bir şahıs dilekçesini cevaplamış, buna ilişkin olarak hem kişiye hem de yazıyı kendisine gönderen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazıyı gönderecektir. Yazının sonunda kullanılacak ifade hangisidir?

Çözüm
Soru 7

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönergeye göre, aşağıdakilerden hangisi Bulaşıcı Hastalıklar Biriminin görevlerindendir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer almamaktadır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 9

TBMM ilk olarak meşruiyetini tanıtmak, ülkede meydana gelen olumsuzlukları önlemek ve kendisini korumak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır?

Çözüm
Soru 10

"Yasama yetkisinin genelliği" ifadesi ne anlama gelmektedir?

Çözüm