Türkiye İstatistik Kurumu Görevde Yükselme Sınavı (Anketör)

Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 1

"Kişiler arası iletişimde hem sözlü iletişim hem de sözsüz iletişim önemli bir rol oynamaktadır."

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin unsurlarından birisi değildir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 2

Kurumun sahip olduğu değerli özelliklerin ortaya çıkarılması ve kuruma has bir tarz ile sunulmasına ne isim verilir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 3

Devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Bir ülkenin, ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisine sahip olması gerekmez?

Çözüm
Soru 4

657 Sayılı Kanun gereğince; memurlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanlarının sağlanmasını ifade eden ilke hangisidir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 5

Etik davranış ilkeleri arasında sayılan yetkili makamlara bildirim ilkesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 6
  1. Güvenilirlik
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Tutarlılık

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca; resmi istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için Program kapsamında üretilen istatistiklerin hazırlanıp uygulanmasında yukarıdaki ilkelerden hangisi ya da hangileri dikkate alınır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, basına bilgi veya demeç vermeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı veya başka bir yerdeki göreve atananlar için öngörülmüş olan işe başlama süreleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 9

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memurlara yurt içinde aldıkları aylık ve ücretlerinin ne kadarı verilir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 10

Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar süre içerisinde kaldırılmak zorundadır?

Çözüm