2021 yılı İçişleri Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı (YARIM PAKET) (Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı)

Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 1

(I) Halk öyle şaşkın, öyle başıboş bir kılavuzdur ki, ne kadar zeki, ne kadar becerikli olsak adımlarımızı ona uydurmalıyız. (II) Her kafadan çıkan bütün o karmakarışık sesler, bizi dört bir yana sürükleyen o kaba sözler, fikirler arasında doğru yolu bulmak, olacak iş değildir. (III) Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de canı isterse ardımızdan gelsin. (IV) Bu takdir zaten talihe bağlı olduğu için onu kendi yolumuzda giderken de bulabiliriz. (V) Doğru yolu yalnız doğru olduğu için tutmak istemesek bile, bu yolun eninde sonunda halk için de en yararlı yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir benzetme yapılmıştır?

Çözüm
Soru 2
  1. Bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir.
  2. Dünyada insanlığını bilmekten, insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur.
  3. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen, gücü yeterse, bu işi beden hasta iken yapsın, ruhunu hastalıktan korumuş olur.
  4. Hastalıklarımızın en belalısı ise bedenimizi sevmemek, küçük görmektir.

Yukarıda verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanması beklenir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 3

Alışkanlıklar, aynı durum ve şartlar altında sıklıkla sergilenen ve planlanmadan, kendiliğinden gerçekleşen davranışlar olarak tanımlanabilir. Genellikle bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için 21 gün gerektiği ifade edilir. Bir plastik cerrah olan Dr. Maxwell Maltz, 1960 yılında yayımlanan Psyco-Cybernetics adlı kitabında ameliyat olan hastaların 21 günde yeni görüntülerine alıştıklarını belirtmiş. Yeni bir alışkanlık edinmede de etkili olduğu öne sürülen 21 günlük süre bu konuda neredeyse bir kural gibi anılıyor.

Bu parçada alışkanlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 4

(I) Bugünkü halk yazınımıza yakından baktığımızda onda çok eski bir anlatı geleneği görürüz. (II) Bu gelenek, hiçbir Batı ya da Doğu toplumunun anlatı geleneğinden geri değildir. (III) Tam tersine gerek evrensel içeriği gerek özgün kurgularıyla en gelişmiş, en zengin anlatı geleneklerinden biridir. (IV)Türü ne olursa olsun bir anlatıda içerik elbette önemlidir ancak anlatıyı ve yazarını üne kavuşturan esas unsur ise üsluptur. (V) Çok kaliteli ve zengin bir malzemeden iyi bir yemek çıkarmak için ustalık ne ise anlatı da üslup odur. (VI) Yazmaya yeni başlayan genç kalemlerin bu hususu hayatlarının her döneminde kendilerine temel prensip edinmeleri gerekir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Çözüm
Soru 5

657 Sayılı Kanuna göre; ''hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı'' belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sykes Picot Antlaşması'yla ilgili yanlış bir bilgidir?

Çözüm
Soru 7

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 8
  1. Bakanlar
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Siyasi Parti Grupları
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangileri bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu teklif etmeye yetkilidir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 9

1982 Anayasasına göre; 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin Devlet eliyle ihya edilerek orman köylüsünün yararlanmasına tahsisi aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

Çözüm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin inkılapçılık ilkesinin esaslarından biri olduğu söylenemez?

Çözüm