Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

2021 yılında açılması beklenen Zabıta Amirliği ve Komiserliği için görevde yükselme sınav paketidir. Paketin içeriği genel mevzuatı içerecek şekilde konuların yarısını kapsamaktadır. Konu başlıkları; Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 21. madde 1. ve 2. fıkraları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer alan konu başlıklarında "c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat," denildiği için, 657 sayılı Kanuna ek olarak şu yönetmelikler de pakete eklenmiştir:

 • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

NOT: Pakette YER ALMAYAN başlıklar şu şekildedir:

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Pakette yer almayan konular pakete eklenmeyecektir. Bu nedenle paket yarım paket olarak düzenlenmiştir.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Zabıta Amiri ve Komiserliği Görevde Yükselme Sınavı (Yarım Paket)

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş