Yerel Yönetimler (İl Özel idareleri ve Belediyeler)

04/10/2020 10:00

ÖNEMLİ NOT: Sınav duyurusunda, mahalli idarelere dair kanunların sadece belli kısımlarından (organlar, görev ve sorumluluklar gibi) soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak memurlar.net'in satış paketlerinde bu şekilde bir kısıtlama yer almamaktadır. Satış paketlerinde ilgili kanunların (5393, 5302, 5216, 442 gibi) tümünden sorular yer almakta olup, yerel yönetim mevzuatı bütün olarak değerlendirilmiştir.

BELEDİYE, İL ÖZEL İDARELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ (4. GRUP)

Müdür, Hukuk Müşaviri

1. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2. Adaylar, sınav giriş belgelerini , 21/09/2020 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

3. . Adaylar, 27/09/2020 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. (Sınav tarihi 4 Ekim 2020 olarak değiştirilmiştir.)

4. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

5. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

6. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 12/10/2020 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından 26/10/2020 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

7. Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; mahalli idarelerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Belediye, İl Özel İdare ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 4. Grup (Müdür, Hukuk Müşaviri)

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş