Sağlık Bakanlığı

04/10/2020 14:00

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.
Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.
Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru
ekranından adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla
atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet
belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin başvuruları geçerli olduğundan yeniden başvuru yapmayacaklardır. Ancak başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar ile varsa Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler, 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapabileceklerdir. Ayrıca varsa Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurarak Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ESKİŞEHİRadresine göndereceklerdir.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin ıslak imzalı dilekçelerini (değiştirmek istediği alana ait duyuruda belirtilen gerekli belgeleri ile birlikte) duyurunun yayımlanmasından itibaren 10 Ağustos 2020 tarihine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri halinde durumları sınav kurulu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar YHGMnin internet sayfasında ilan edilecektir.

2020 yılı Sağlık Bakanlığı GYS Memur Unvanı

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş