TRT Genel Müdürlüğü

Çoktan seçmeli test şeklindeki yazılı sınavın, pandemi sürecinin seyri göz önünde bulundurularak 27.12.2020 Pazar günü Ankarada tek oturum halinde saat 10:00da yapılması planlanmaktadır.

TRT Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında yer alan 50 Şef, 5 stajyer spiker, 30 yardımcı prodüktör, 30 kamera asistanı, 20 stajyer muhabir, 250 yapım ve yayın görevlisi kadroları için 27 Aralık 2020 tarihinde görevde yükselme sınavı yapacaktır.

NOT: Bu pakette, ilanda yer alan ve mevzuatı içeren konular için yarım paket hazırlanmıştır.

Bu yarım pakette; program yapımı, yayıncılık, program türleri, konuşma ve yazma teknikleri, söyleşi teknileri, medya okuryazarlığı gibi mesleki alanlar bulunmamaktadır.

1) Sınava başvuru şartlarını taşıyan adaylar;
a) İlan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.
b) Kurumsal portalda yayınlanan Sınav Başvuru Formu (Ek:1) başvuru süresi içerisinde aday tarafından doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra EBYSye yüklenerek birim amirinin (Başkan/Kanal Koordinatörü/ TRT Müdürü/ Müdürlük olarak kurulan Birimlerde ise Müdür) elektronik imzasıyla direk olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilecektir.
c) Sınav başvuru formlarının asılları, birimlerin idari işler büroları tarafından 21.09.2020 Pazartesi günü en geç mesai bitimine (18:00) kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra (14.09.2020 mesai bitimi) bürolarca elden dilekçe kabul edilmeyecek ve bu şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Başvuruda bulunanların, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelenecek olup, inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımayan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) İnceleme sonuçları neticesinde aranan şartları taşıyarak başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, http://kurumsal internet adresinde ileri bir tarihte ilan edilecektir.
2) Gerçeğe aykırı işlem tesis edenler veya beyanda bulunanlar hakkında kurumsal ve genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
3) Halen aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan

TRT Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı (Diğer Unvanlar için Yarım Paket)

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş