Mersin Üniversitesi

19/12/2020

1. Yazılı Sınav 19.12.2020 Cumartesi günü Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsünde yapılacaktır. (Sınav saati ve yeri/yerleri daha sonra ayrıca Personel Daire Başkanlığının web sayfasından ilan edilecektir.)

2. Sınavla ilgili bilgilendirme ve sınav işlemleri http://pdb.mersin.edu.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.

3. Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında Formlar menüsünde İdari Personel Şube Formları alanında yer alan Görevde Yükselme Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Çıktısı alındıktan sonra ıslak imzalı bir şekilde kapalı zarf içinde (zarfın üzerinde başvuran kişinin adı soyadı ve unvanı yer alması gerekmektedir.) görev yapılan birime teslim edilecektir.

Ayrıca adayların sınav giriş belgelerinin üretebilmesi için mersin.edu.tr veya gmail uzantılı mail adresleri ile https://forms.gle/uyLpLnoTobG56HwG7 linkindeki adrese giriş yaparak karşılarına çıkacak olan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

4. Adaylar sınava Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Geçici Kimlik Belgesi) ile kabul edilecektir.

5. Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi vs. aday tarafından temin edilecektir.

6. Sınavda, EK-1de yer alan Sınav Kuralları uygulanacaktır.

7. Görevde Yükselme Sınavında Tablo 2de gösterilen konu başlıklarına göre 100 soruluk bir test uygulanacak olup sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.

8. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, dava konusu olmadıkça sınav sonuçlarının ilanından 6 (altı) ay sonra, cevap kağıtları ise 1 (bir) yıl sonra imha edilecektir.

9. Bu sınava ait evrakların aslı veya kopyası yargı kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir.

10. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren varsa itirazlarını en geç 5 iş günü içerisinde yazılı bir dilekçe ile Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapacaktır. İtiraz sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2020 yılı Mersin Üniversitesi GYS- Şube Müdürü ve Şef

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş