Manisa Celal Bayar Üniversitesi

26/11/2020 10:00

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmeyecektir. İlan edilen kadrolara, diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yapılacak yazılı sınavda (100) puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan alan personel başarılı sayılacaktır. Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek Üniversitemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla,
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen
kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Başvuracak adayların, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle (12/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar) aranan nitelikler ile görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar ve başvuru yapılacak kadroya ait özel şartlarını birlikte sağlıyor olması gerekmektedir.

İlan Tarihi:25.09.2020
Son Başvuru Tarihi:12.10.2020 (Mesai Bitimine kadar)
Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi :26.11.2020
Yazılı Sınav Saati:10.00
Yazılı Sınav Yeri :Fen- Edebiyat Fakültesi
Sözlü Sınav: Sözlü sınav tarihi ve yeri bilahare duyurulacaktır.

İlan için tıklayın.

2020 yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi GYS- Memur ve Şef

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş