2021 yılı Komiser Yardımcısı Adaylığı Sınavı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından komiser yardımcısı adayı (ilk derece amirlik) sınavı yapılacaktır. Sınav tarihi henüz belirlenmemiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
294
 • Genel Kültür
554
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
326
 • Yönetmelik
58
 • Toplam
1,359
 • Çıkmış sorular
62

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
  • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
 • Yönetmelik
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
30
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
10
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
10
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
10
 • Genel Kültür
  • Genel Hukuk Bilgisi
   • Yargı Teşkilatı
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
10
 • Genel Kültür
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
10