2020 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı (Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şoför)

Emniyet Genel Müdürlüğü

27/10/2020 - 28/11/2020 10:00

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak sınavların yazılı kısmı Polis Akademisi Başkanlığınca, sözlü kısmı ise Personel Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak olan Sözlü Sınav Kurulunca/Kurullarınca yapılacaktır.,

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekecektir.

Yazılı sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Yazılı sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından www.pa.edu.tr adresinde 30/11/2020 tarihinde ilan edilecektir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
25
 • Kanunlar
722
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
150
 • Toplam
1,268
 • Çıkmış sorular
59

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
10
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
10
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
10
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
10
 • Yönetmelik
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
6
 • Yönetmelik
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
6
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
6
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7
 • Kanunlar
  • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
3