2021 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme sınavı (VHKİ) - YARIM PAKET

Diyanet İşleri Bakanlığı VHKİ unvanı için görevde yükselme sınavı açtı. Sınavda toplam 170 VHKİ kadrosu yer almaktadır. Henüz yazılı sınav tarihi ilan edilmemiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT 1: AŞAĞIDAKİ KONULAR PAKETTE YER ALMAYACAKTIR
Kur'an-ı Kerim (Tarih, Tefsir, Meal), Tecvid, İlmihal (İtikad, İbadet, Helaller ve Haramlar) ve İslam Tarihi konuları yer almayacaktır.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinden sorular pakette yer almayacaktır.

NOT 2: BU KONULAR PAKETE SONRADAN EKLENECEKTİR
- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,075
 • Yönetmelik
219
 • Toplam
1,735
 • Çıkmış sorular
86

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
4
 • Kanunlar
  • 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5442 İl İdaresi Kanunu
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
2