2022 Komiser Yardımcılığı Sınavı

Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26/06/2022 tarihinde sınav yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili sınava hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
550
 • Kanunlar
381
 • Toplam
1,245
 • Çıkmış sorular
47

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
  • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
30
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
10
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
10
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
10
 • Genel Kültür
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
10