2024-Devlet, Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı (Avukat)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet, Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında ilan edilen kadrolar için 01.06.2024 Cumartesi günü saat 10.00da Ankarada görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT-1: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
289
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,085
 • Yönetmelik
68
 • Toplam
1,883
 • Çıkmış sorular
72

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
1
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
8
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
2
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
   • Genel Hükümler (I. Kısım)
2
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
2