2023-Belediye İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınavı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2023 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT-2: Bu sınav, zabıta komiserliği unvanı sınavına hazırlık yapmak isteyenler için yarım paket olarak hazırlanmıştır. Sınav ilanında yer alan bazı konu başlıklarından soru yer almamaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
301
 • Yönetmelik
224
 • Toplam
525
 • Çıkmış sorular
23

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
4
 • Yönetmelik
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
6
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
4