Üniversiteler için Online Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü)

Üniversiteler

07/10/2020 - 31/12/2020

Bu paket, yükseköğrenim kurumlarının ileride açacağı görevde yükselme sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar için açılmıştır.

Online soru cevaplardan oluşan paket 31/12/2020 tarihine kadar kullanımda olacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
10
 • Kanunlar
1,093
 • Yönetmelik
236
 • Toplam
1,339
 • Çıkmış sorular
32

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
4
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
2