GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü GYS (Uzman)

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ve Bölge Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Grup Müdürü, Uzman ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı düzenlenecek, ayrıca unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 50 soru üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (http://www.gap.gov.tr/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinav-duyurusu-duyuru-145.html)

NOT 1: Bu sınav paketinde; 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, GAP BKİ Tarihçe, GAP BKİ Teşkilat ve Görev Yönergesi, GAP BKİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği konularından soru yer almamaktadır.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
294
 • Genel Kültür
814
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
831
 • Yönetmelik
114
 • Toplam
2,180
 • Çıkmış sorular
98

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
  • Liderlik
4
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
1
 • Genel Kültür
  • Protokol Kuralları
3
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
5
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
6
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
1
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
1