Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü; Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü ve Saymanlık Müdür Yardımcısı kadrolarına atama yapmak üzere sınav düzenlemektedir. Sınav 02 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,454
 • Yönetmelik
195
 • Toplam
1,649
 • Çıkmış sorular
54

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 8. Bölüm (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
5
 • Kanunlar
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
5
 • Kanunlar
  • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3
 • Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
3
 • Kanunlar
  • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
2