2021 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GYS- Ortak Konular- Yarım paket

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevde yükselme sınavı için hazırlanan bu paket, daha önceki yıllarda ilan edilen konu dağılımları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu pakette sınavdaki ortak konular yer almaktadır.

Paket içeriğinde yer alan konular, sınav konularının ilan edilmesi sonrası güncellenecek ve unvanlara uygun olarak yenilenecektir.

2021 yılındaki sınavın tarihi henüz kesinleşmemiştir.

Hazırlanan bu paket, açıklanacak ilk görevde yükselme sınav tarihine kadar kullanılabilecektir.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
289
 • Genel Yetenek
194
 • Kanunlar
1,247
 • Yönetmelik
197
 • Toplam
2,241
 • Çıkmış sorular
102

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
4
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5442 İl İdaresi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 14. Bölüm (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
6
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
6
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
6
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
2