Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şef)

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu sınav paketine aşağıdaki konulardan soru eklenecektir:

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: Üçüncü Bölüm)

NOT 3: Bu sınav paketinde aşağıdaki konulardan soru yer almayacaktır.

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
283
 • Genel Kültür
627
 • Genel Yetenek
194
 • Kanunlar
560
 • Yönetmelik
183
 • Toplam
1,847
 • Çıkmış sorular
83

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
6
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
6
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 3. Bölüm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
1