Türkiye İstatistik Kurumu Görevde Yükselme Sınavı (Müdür ve İstatistik Grup Müdürü)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu sınav paketine 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 4 Sayılı CBK TÜİK Başkanlığı Bölümü konularından soru eklenecektir.

NOT 3: Bu pakette TÜİK Merkez Teşkilatı Görev Tanımları Rehberi ve TÜİK Disiplin Amirleri Yönetmeliği konularından soru yer almamaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
462
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,012
 • Yönetmelik
271
 • Toplam
2,186
 • Çıkmış sorular
93

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
4
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
3
 • Genel Kültür
  • Ulusal Güvenlik
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
4
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Protokol Kuralları
1