2020 yılı TRT Genel Müdürlüğü GYS- Diğer Unvanlar (YARIM PAKET)

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GYS- DİĞER UNVANLAR- YARIM PAKET

NOT: Bu pakette, ilanda yer alan ve mevzuatı içeren konular için yarım paket hazırlanmıştır.

TRT Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında yer alan 50 Şef, 5 stajyer spiker, 30 yardımcı prodüktör, 30 kamera asistanı, 20 stajyer muhabir, 250 yapım ve yayın görevlisi kadroları için 27 Aralık 2020 tarihinde görevde yükselme sınavı yapacaktır.

İlanda yer alan ve mevzuatı içeren konular için yarım paket hazırlanmıştı. (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dair sorular daha sonra pakete eklenecektir.)

Bu yarım pakette; program yapımı, yayıncılık, program türleri, konuşma ve yazma teknikleri, söyleşi teknileri, medya okuryazarlığı gibi mesleki alanlar bulunmamaktadır.

657 özelinde açıklama: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu "Kısım" ve "Bölüm"lerden oluşmaktadır. Soruları bölümlere ayırmak öğrenmek açısından verimli bir yöntem olmayıp ayrıca kanunun ruhuna da uygun değildir. TRT İlanında, 657 sayılı Kanunun "Disiplin" bölümünden soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak bu pakette yer alan sorular "Kısımlar" temel alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle 657 sayılı Kanunun IV. Kısım'ında yer alan "Atanma, Yer Değiştirme, Memurluğun Sona Ermesi, Çalışma saatleri, Görevde Uzaklaştırma" gibi konulardan da sorular pakette yer almaktadır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
118
 • Genel Kültür
116
 • Genel Yetenek
207
 • Kanunlar
60
 • Yönetmelik
95
 • Toplam
596
 • Çıkmış sorular
35

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
6
 • Kanunlar
  • 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Satınalma Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği
3
 • Genel Kültür
  • Protokol Kuralları
3
 • Genel Kültür
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
5
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
6
 • Kanunlar
  • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
3