2022-2 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı

Adalet Bakanlığı, gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavlar ile 500 adet İcra Müdür
ve İcra Müdür Yardımcısı alacaktır. 2022 yılı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınavı, ÖSYM tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
457
 • Genel Yetenek
425
 • Kanunlar
471
 • Tebliğ
36
 • Yönetmelik
132
 • Toplam
1,521
 • Çıkmış sorular
45

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
10
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
   • Mantık
   • Problemler
10
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
   • Türk İdari Teşkilatı
5
 • Kanunlar
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
   • Başlangıç Hükümleri
   • Deniz Ticareti Kısmı-Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler (8. Kısım)
   • Kıymetli Evrak Hukuku
8
 • Kanunlar
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • Tebliğ
  • İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
 • Yönetmelik
  • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
12
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
9
 • Kanunlar
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
   • Genel Hükümler (I. Kısım)
8
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
  • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
8