Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Teknik Şube Müdürü, Müdür, Kısım Müdürü (Yarım Paket)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavı için hazırlanan bu paket konu dağılımları dikkate alınarak yarım paket olarak hazırlanmıştır. Pakette, sınavda yer alan teknik konular yer almamaktadır. (Yani; Teknik müdürlük sınav konuları arasında yer alan MKEK Araştırma ve Geliştirme Yönergesi, Bakım Onarım Yönergesi, Kalite Yönergesi, Üretim Planlama Yönergesi, Üretim Usul ve Esasları Yönergesi, Yatırım İşleri Yönergesi, Yönetim Bilgi Sistemleri Yönergesi, Enerji Verimliliği Yönergesi, Çalışanları Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi, Teknik Hizmetler Yönergesi konularından 20 soru çıkacak olup, bu konular pakette yer almayacaktır.)

Mantık, Matematiksel düşünme, Liderlik, Analitik düşünme konularından pakete 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle eklemeler yapılmış ve paket fiyatı da artan soru sayısına paralel olarak güncellenmiştir.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okumadan lütfen satın alma yapmayınız.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
180
 • Genel Yetenek
562
 • Kanunlar
152
 • Yönetmelik
94
 • Toplam
1,232
 • Çıkmış sorular
41

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
 • Genel Kültür
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
3
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
5
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
  • Türkçe
   • Paragraf ve Anlam
22
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Analitik ve Matematiksel Düşünme
   • Mantık
   • Problemler
10
 • Genel Kültür
  • Liderlik
4
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
4