2023-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Görevde Yükselme Sınavı (Memur, Şef, VHKİ, Müdür, Vd.)

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2023 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT 1: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Sınav konularında yer alan kanunlar ve mevzuat genel olarak yer almakta, alt başlıklara ayrılmamıştır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
283
 • Genel Kültür
240
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
702
 • Yönetmelik
94
 • Toplam
1,446
 • Çıkmış sorular
67

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
3
 • Kanunlar
  • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 442 Sayılı Köy Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
3
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
3
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
3
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3