2021 yılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS (Memur)

CTE GÖREVDE YÜKSELME PAKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

CTE Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle 2020 yılında açılamayan görevde yükselme sınavının 2021 yılında ilan edileceği belirtilmiştir. (Tıklayın) Ancak Genel Müdürlük, 2021 yılına girmemiş olmamıza rağmen, henüz bir duyuru yayımlayamamıştır.

Memurlar.net Görevde Yükselme Platformu tarafından, adayların açılacak sınavlara şimdiden hazırlanabilmeleri amacıyla, 2019 yılı duyurusundaki (Tıklayın) sınav konuları esas alınıp bir CTE GYS paketi hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu pakette şuan için 2019 yılındaki duyuruda yer alan kanunların büyük bir kısmı ile ortak sınav konuların tümü yer almaktadır. Bir iki hafta içesinde, 2019 duyurusunda yer alan yönetmeliklerden sorular da pakete eklenecektir. (NOT: Şuan için pakette 2 bin 200'ün üzerinde soru bulunmaktadır. Yandaki tabloda, her bir konudan yer alan soru sayılarına yer verilmiştir. Pakete sonradan eklenecek sorulardan dolayı, paket içerisindeki soru sayısı artacağı için, paket fiyatı artırılacak oluşan fiyat farkı paketi önceden almış olanlara yansıtılmayacaktır.)

CTE Genel Müdürlüğü, resmi duyuruyu yayımlandığında, paket içeriğindeki konular buna göre yeniden düzenlenecektir.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
379
 • Kanunlar
712
 • Türkçe
207
 • Tüzük
14
 • Yönetmelik
3
 • Toplam
1,559
 • Çıkmış sorular
92

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
   • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
5
 • Türkçe
  • Paragraf
  • Yazım Kuralları
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
5
 • Genel Kültür
  • Matematik
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
25
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
 • Tüzük
  • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
  • Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
50