Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü GYS (Şube Müdürlüğü) (Yarım Paket)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır. Bu paket, ilgili sınava hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT-1: Aşağıdaki konu başlıklarından bu sınav paketine ekleme yapılacaktır:

 • 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve
  Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kırküçüncü
  Bölüm)
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

NOT-2: Bu sınav YARIM PAKET olarak hazırlanmıştır. Bu pakette ilandaki 23. ve 25-36 arasındaki konular başlıklarından soru yer almamaktadır.

NOT-3: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
283
 • Genel Kültür
289
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,287
 • Yönetmelik
239
 • Toplam
2,225
 • Çıkmış sorular
92

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
2
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
1
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
1
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 3. Bölüm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
1
 • Kanunlar
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1