TCDD Görevde Yükselme Sınavı (Koruma ve Güvenlik Müdür ve Müdür Yrd)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi henüz netleşmemiştir. İlgili sınava hazırlanmak isteyen adaylar için sınav başlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavla ilgili ayrıntılar açıklandığında bilgiler eklenecektir.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu pakette TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında Kullanılan Binaların Yangından Korunması İçin Alınacak Önlemlere Ait Yönerge başlıklı konudan soru yer almamaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
21
 • Genel Yetenek
207
 • Kanunlar
214
 • Yönetmelik
215
 • Toplam
657
 • Çıkmış sorular
24

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
5
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
3
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
7
 • Yönetmelik
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
8
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
3