Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı - Şef

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı için görevde yükselme sınavı duyurusu yayınlanmıştır. Duyuruya göre Sınava katılmak için başvuruda bulunacak personelin, 02/08/2021 tarihinden itibaren 06/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını bağlı oldukları Birimlere yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT 1: Bu pakette yer alan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başlıklı Onbirinci Bölümü konusuna dair sorular pakete eklenecektir.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.

Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
294
 • Genel Kültür
448
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
838
 • Yönetmelik
176
 • Toplam
1,883
 • Çıkmış sorular
87

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Genel Kültür
  • Ulusal Güvenlik
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
4
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
2
 • Kanunlar
  • 5441 Sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
2