2023-Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü (Tüm Unvanlar-Ön Hazırlık Sınavı)

Bu paket 2023 yılında açılması beklenen Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavları için hazırlanmıştır. Bu paket eski sınavlar dikkate alınarak genel bir hazırlık sınavı olarak tasarlanmıştır.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT-2: Memurlar.net sınav sisteminde BAZI BAŞLIKLAR GENEL olarak yer almaktadır. Bu nedenle sınav içerisinde bazı konu başlıklarından MADDEYE GÖRE SORU SEÇİMİ OLARAK DEĞİL, kanundan genel sorular denk gelebilecektir.

NOT-3: Bakanlık Genelgeleri konu başlığından soru YER ALMAMAKTADIR.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
150
 • Genel Kültür
29
 • Kanunlar
1,021
 • Yönetmelik
285
 • Toplam
1,485
 • Çıkmış sorular
15

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 1. Bölüm (Adalet Bakanlığı)
3
 • Anayasa
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
 • Genel Kültür
  • Genel Hukuk Bilgisi
   • Yargı Teşkilatı
 • Kanunlar
  • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  • 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
  • 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • Yönetmelik
  • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
   • Medeni Hukuk
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Yönetmelik
  • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
8
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
  • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
12
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
3