2023-Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü (Tüm Unvanlar-Ön Hazırlık Sınavı)

Bu paket 2023 yılında açılması beklenen Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavları için hazırlanmıştır. Bu paket eski sınavlar dikkate alınarak genel bir hazırlık sınavı olarak tasarlanmıştır.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT-2: Memurlar.net sınav sisteminde BAZI BAŞLIKLAR GENEL olarak yer almaktadır. Bu nedenle sınav içerisinde bazı konu başlıklarından MADDEYE GÖRE SORU SEÇİMİ OLARAK DEĞİL, kanundan genel sorular denk gelebilecektir.

NOT-3: Bakanlık Genelgeleri konu başlığından soru YER ALMAMAKTADIR.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
433
 • Genel Kültür
506
 • Genel Yetenek
127
 • Genelgeler
17
 • Kanunlar
1,644
 • Yönetmelik
325
 • Toplam
3,052
 • Çıkmış sorular
86

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 1. Bölüm (Adalet Bakanlığı)
3
 • Anayasa
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
 • Genel Kültür
  • Genel Hukuk Bilgisi
   • Yargı Teşkilatı
 • Kanunlar
  • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  • 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
  • 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • Yönetmelik
  • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
   • Medeni Hukuk
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Yönetmelik
  • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
8
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
  • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
12
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
3
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
10
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
  • Ulusal Güvenlik
4
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
5
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
5
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
4
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 1. Bölüm (Adalet Bakanlığı)
1
 • Genel Kültür
  • Genel Hukuk Bilgisi
   • Yargı Teşkilatı
1
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
 • Genelgeler
  • 124/1 Sayılı Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının UYAP Uygulamaları Genelgesi
1