2021 yılı İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (Eğitim Uzmanı)

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenlemektedir. Sınav 14 Kasım 2021 tarihinde, saat 10:00'da gerçekleştirilecektir.

Bu paket Eğitim Uzmanı unvanı için hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Not 1: Bu pakette Kaymakam Adayları Yönetmeliği ve İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği konularından soru yer almamaktadır.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
294
 • Genel Kültür
289
 • Genel Yetenek
207
 • Kanunlar
871
 • Yönetmelik
264
 • Toplam
1,925
 • Çıkmış sorular
76

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
15
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 9. Bölüm (İçişleri Bakanlığı)
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
2
 • Yönetmelik
  • İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3
 • Yönetmelik
  • Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • İçişleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
3
 • Kanunlar
  • 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
2