2021 yılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS (Sayman)

CTE GÖREVDE YÜKSELME PAKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

CTE Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle 2020 yılında açılamayan görevde yükselme sınavının 2021 yılında ilan edileceği belirtilmiştir. (Tıklayın) Ancak Genel Müdürlük, 2021 yılına girmemiş olmamıza rağmen, henüz bir duyuru yayımlayamamıştır.

Memurlar.net Görevde Yükselme Platformu tarafından, adayların açılacak sınavlara şimdiden hazırlanabilmeleri amacıyla, 2019 yılı duyurusundaki (Tıklayın) sınav konuları esas alınıp bir CTE GYS paketi hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu pakette şuan için 2019 yılındaki duyuruda yer alan kanunların büyük bir kısmı ile ortak sınav konuların tümü yer almaktadır. Bir iki hafta içesinde, 2019 duyurusunda yer alan yönetmeliklerden sorular da pakete eklenecektir. (NOT: Şuan için pakette 2 bin 200'ün üzerinde soru bulunmaktadır. Yandaki tabloda, her bir konudan yer alan soru sayılarına yer verilmiştir. Pakete sonradan eklenecek sorulardan dolayı, paket içerisindeki soru sayısı artacağı için, paket fiyatı artırılacak oluşan fiyat farkı paketi önceden almış olanlara yansıtılmayacaktır.)

CTE Genel Müdürlüğü, resmi duyuruyu yayımlandığında, paket içeriğindeki konular buna göre yeniden düzenlenecektir.

Bu pakette "Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uygulamaları Hakkında 137/3 No'lu Genelge"
ve "İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge" konularından soru yer almamaktadır.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
379
 • Kanunlar
668
 • Tebliğ
12
 • Türkçe
207
 • Usul ve Esaslar
2
 • Yönetmelik
201
 • Toplam
1,713
 • Çıkmış sorular
103

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
   • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
5
 • Türkçe
  • Paragraf
  • Yazım Kuralları
5
 • Genel Kültür
  • Matematik
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
25
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
4
 • Kanunlar
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu
1
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
4
 • Usul ve Esaslar
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
1
 • Yönetmelik
  • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
1
 • Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği
1