2020 yılı TKİ Unvan Değişikliği Sınavı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)

17/10/2020 - 16/11/2020 10:30

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Avukat, Mühendis ve Programcı unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Sınavın yazılı aşaması 16/11/2020 tarihinde saat 10.30da ANKÜSEMce Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sk. Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat:5 06560 Beşevler / Ankara) yapılacaktır.
Adaylar, Unvan Değişikliği Sınavına http://sinav.tki.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden Unvan Değişikliği Sınav Başvurusu linki aracılığıyla, 2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna ulaşarak, elektronik ortamda doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.
Başvuru tarihleri içerisinde başvuruda bulunmayanların ve sınav tarihine kadar gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığına ulaştırmayan adayların başvuruları, sınav kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Unvan Değişikliği yazılı sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı olarak değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonuçlarına istinaden ilan edilen her unvan için yazılı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday Sınav Kurulu tarafından sözlü sınava alınacaktır.
Sınav sonuçları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun gereklerine uygun biçimde duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; her unvan için ayrı ayrı olmak kaydıyla başarı puanı belirlenecek ve tercih sıralamasına göre atamalar gerçekleştirilecektir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
43
 • Kanunlar
673
 • Türkçe
127
 • Toplam
1,087
 • Çıkmış sorular
61

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
5
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Matematik
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
   • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
10
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
10