2020 yılı Gelir uzmanlığı Özel Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığı

29/10/2020 15:00 - 23/01/2021 10:00

2020 YILI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavıyla 1500 Gelir uzmanı alacağını belirtmiştir. İlan metni için tıklayınız.

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

Sınav konuları arasında 16 adet kanun, 2 yönetmelik, 1 yönerge ve Genel muhasebe yer almaktadır. Sınav konularından kaç adet soru sorulacağına duyuruda yer verilmemiştir. Bu bölümde yer alan soru dağılımları, aynı dönemde farklı kurumlarda süreci devam eden görevde yükselme sınavları ile geçmiş tecrübelere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu dağılımdaki amaç, kullanıcıların sınavdaki konulardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamaktır.

Satın alacağınız sınav paketi sonrasında; masaüstü bilgisayar veya mobil cep telefonunuzdaki Chrome gibi internet tarayıcılarından, sinav.memurlar.net adresine girerek, üyelik girişi yapıp sonra da Hesabım sekmesinden aldığınız pakette yer alan soruları görebilirsiniz. Satın aldığınız paketi verimli bir şekilde kullanabilmek için Yardım bölümünü okumanız yararlı olacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • İktisat
25
 • Kanunlar
1,067
 • Yönerge
19
 • Yönetmelik
40
 • Toplam
1,151
 • Çıkmış sorular
20

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Yedinci Bölüm (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
4
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • On İkinci Bölüm (Gelir İdaresi Başkanlığı)
4
 • Kanunlar
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
9
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
9
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
10
 • İktisat
  • Genel Muhasebe
3
 • Yönerge
  • Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
2
 • Yönetmelik
  • Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
2