2023-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (Tüm Unvanlar-Ön Hazırlık Sınavı)

Bu paket 2023 yılında açılması beklenen Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sınavları için hazırlanmıştır. Bu paket eski sınavlar dikkate alınarak genel bir hazırlık sınavı olarak tasarlanmıştır.

PAKETTE, TÜM KONULAR YER ALMAMAKTADIR. LÜTFEN NELERİN OLDUĞUNU SAYFAMIZDAN KONTROL EDİNİZ.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
842
 • Genel Yetenek
329
 • Kanunlar
1,326
 • Tebliğ
12
 • Yönetmelik
406
 • Toplam
3,229
 • Çıkmış sorular
149

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
2
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
12
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
   • Problemler
  • Türkçe
   • Paragraf ve Anlam
8
 • Kanunlar
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
4
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
3
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • (6. Bölüm) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
3
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
  • Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
  • Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
9
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
2
 • Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği
2
 • Yönetmelik
  • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
1
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 1. Bölüm (Adalet Bakanlığı)
2