2022 yılı Belediye ve İl Özel İdareleri GYS 2. Grup (Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef vd.)

2022 yılında mahalli idareler personeli için (il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, belediyeler)görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. İlgili sınava hazırlanmak isteyen adaylar için sınav başlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından ve çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Sınav duyurusunda, mahalli idarelere dair kanunların sadece belli kısımlarından (organlar, görev ve sorumluluklar gibi) soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak memurlar.net'in satış paketlerinde bu şekilde bir kısıtlama yer almamaktadır. Satış paketlerinde ilgili kanunların (5393, 5302, 5216, 442 gibi) tümünden sorular yer almakta olup, yerel yönetim mevzuatı bütün olarak değerlendirilmiştir.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
283
 • Genel Kültür
261
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
738
 • Yönetmelik
94
 • Toplam
1,503
 • Çıkmış sorular
73

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 442 Sayılı Köy Kanunu
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
  • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
  • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
20
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
20
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20