Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Öğretim Elemanı Seçme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı kılavuzda, yurt dışına öğretmen ve öğretim elemanları görevlendirmesi yapacağını duyurdu. Toplamda 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirmesi yapılacak

Başvurular 11 ila 20 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak, mesleki yeterlik sınavı ise 13 Şubat 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Yayımlanan kılavuza göre, mevzuatın da yer aldığı 4 ana konudan mesleki sınav yapılacak olup, bu konuları içeren paket hazırlanıp yayına sunulmuştur.

Bu paket, kitap şeklinde olmayıp online bir pakettir, detaylı bilgi için tıklayınız.

Sınav kılavuzu için tıklayınız.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Eğitim
87
 • Genel Kültür
420
 • Kanunlar
202
 • Türkçe
207
 • Tüzük
21
 • Toplam
1,181
 • Çıkmış sorular
66

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
18
 • Türkçe
  • Paragraf
7
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
12
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
3
 • Genel Kültür
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Türk Anayasa Tarihi
   • Türk İdari Teşkilatı
5
 • Eğitim
  • Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  • Eğitimde Etik
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
7
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onuncu Bölüm (Milli Eğitim Bakanlığı)
5
 • Kanunlar
  • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu
3
 • Tüzük
  • 2003/5753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Protokol Kuralları
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
25