2021 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme (Muhasebeci)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamaları 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da tek oturum halinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.

Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
294
 • Genel Kültür
344
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,142
 • Yönerge
50
 • Yönetmelik
243
 • Toplam
2,200
 • Çıkmış sorular
85

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
3
 • Kanunlar
  • 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 7. Bölüm (Gençlik ve Spor Bakanlığı)
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
1
 • Yönerge
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
1
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
1
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
1
 • Genel Kültür
  • Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis
1
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
5
 • Kanunlar
  • 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
2