TCDD Görevde Yükselme Sınavı (Yarım Paket) (Satın Alma ve Stok, Destek Hizmetleri Servis Müdür Yardımcıları)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi henüz netleşmemiştir. İlgili sınava hazırlanmak isteyen adaylar için sınav başlıklarına uygun olarak yarım paket hazırlanmıştır. Sınav tecrübesi kazanılması adına soru sayıları sınav başlıklarıyla orantılı olarak arttırılmıştır.

Sınavla ilgili ayrıntılar açıklandığında bilgiler eklenecektir.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu yarım pakette Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdür Yardımcılığı ve Destek Hizmetleri Servis Müdür Yardımcılığı unvanlarına dair mesleki konular birlikte yer almaktadır. Unvanlara özgü bazı konular bu ortak pakette yer almamaktadır. Deneme sınavı ayrıntılarında ilgili başlıklar yer almaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
21
 • Genel Yetenek
207
 • Kanunlar
374
 • Yönetmelik
154
 • Toplam
756
 • Çıkmış sorular
32

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
5
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
3
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
8
 • Kanunlar
  • 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
 • Yönetmelik
  • Kamu Konutları Yönetmeliği
5