Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı (Ortak) (Yarım Paket)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi henüz netleşmemiştir. İlgili sınava hazırlanmak isteyen adaylar için sınav başlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavla ilgili ayrıntılar açıklandığında bilgiler eklenecektir.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu pakette farklı unvanlardan konu başlıkları derlenerek sınava hazırlanmak isteyenler için yarım paket oluşturulmuştur. Sınav konu başlıkları madde bazlı hazırlanmadığından paket içerisinde konunun tamamından sorular yer almaktadır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
133
 • Genel Kültür
289
 • Kanunlar
599
 • Yönetmelik
213
 • Toplam
1,234
 • Çıkmış sorular
37

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
3
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
5
 • Yönetmelik
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
3
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
3