2020 yılı AFAD Görevde Yükselme Sınavı Memur ve VHKİ

MEMURLAR.NET'TEN DUYURU

AFAD, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle 1 Kasım'da yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelemiştir.

GYS paketi alan tüm üyelerimizin paket kullanım süreleri yeni sınav tarihine kadar uzatılmıştır. Yeni sınav tarihi de 20 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

Satın alacağınız bu pakette Memur ve VHKİ unvanına dair sınav konuları yer almaktadır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
233
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
423
 • Yönetmelik
211
 • Toplam
1,238
 • Çıkmış sorular
60

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
7
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
4
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • İkinci Bölüm (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
 • Yönetmelik
  • AFAD Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  • AFAD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
38
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
6
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5
 • Yönetmelik
  • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
14