Karadeniz Teknik Üniversitesi GYS (Yarım Paket- Şube Müdür dahil tüm unvanlar)

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 2 Kasım 2020 tarihinde yapılan duyuruyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağı ilan edilmiştir. Süreçle ilgili duyurular http://www.ktu.edu.tr adresinden takip edilmektedir.

Duyuruda ilan edilen yazılı sınav 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

NOT 1: Bu paket, şube müdürlüğü ayniyat saymanlığı ve sivil savunma uzmanlığına yönelik yarım pakettir. Örneğin şube müdürlüğü özelinde; "İç Kontrol, Kamu İç Kontrol Standartları", "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar", "Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği", "Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" bu pakette yer almamaktadır.

NOT 2: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başlıklar, kısımlar ve bölümlerden oluşmaktadır. Buna uygun olarak başlık ve kısımlardan ayrı sorular kullanıcıya sunulmaktadır. Ancak soruları bölüm alt başlıklarına ayırmak öğrenim açısından verimli bir yöntem olmayıp ayrıca kanunun ruhunun anlaşılması için de doğru yaklaşım değildir. Maddelerin birbirleriyle bağlantılarının da anlaşılabilmesi adına birbiriyle bağlantılı bölümlerden de sorular gelmektedir.

Sınav ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
118
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
286
 • Genel Yetenek
274
 • Kanunlar
648
 • Yönetmelik
166
 • Toplam
1,736
 • Çıkmış sorular
89

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
8
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
8
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk Anayasa Tarihi
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
3
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
3
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
8
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
7
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
6
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
1