2021 yılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS (İdare Memurluğu)

CTE GÖREVDE YÜKSELME PAKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

CTE Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle 2020 yılında açılamayan görevde yükselme sınavının 2021 yılında ilan edileceği belirtilmiştir. (Tıklayın) Ancak Genel Müdürlük, 2021 yılına girmemiş olmamıza rağmen, henüz bir duyuru yayımlayamamıştır.

Memurlar.net Görevde Yükselme Platformu tarafından, adayların açılacak sınavlara şimdiden hazırlanabilmeleri amacıyla, 2019 yılı duyurusundaki (Tıklayın) sınav konuları esas alınıp bir CTE GYS paketi hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu pakette şuan için 2019 yılındaki duyuruda yer alan kanunların büyük bir kısmı ile ortak sınav konuların tümü yer almaktadır. Bir iki hafta içesinde, 2019 duyurusunda yer alan yönetmeliklerden sorular da pakete eklenecektir. (NOT: Şuan için pakette 2 bin 200'ün üzerinde soru bulunmaktadır. Yandaki tabloda, her bir konudan yer alan soru sayılarına yer verilmiştir. Pakete sonradan eklenecek sorulardan dolayı, paket içerisindeki soru sayısı artacağı için, paket fiyatı artırılacak oluşan fiyat farkı paketi önceden almış olanlara yansıtılmayacaktır.)

CTE Genel Müdürlüğü, resmi duyuruyu yayımlandığında, paket içeriğindeki konular buna göre yeniden düzenlenecektir.

Paketi satın almadan önce GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
379
 • Genelgeler
1
 • Kanunlar
1,374
 • Tebliğ
12
 • Türkçe
207
 • Yönetmelik
76
 • Toplam
2,293
 • Çıkmış sorular
142

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
   • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
   • Yükseköğretim 130-132
5
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
5
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
5
 • Türkçe
  • Paragraf
  • Yazım Kuralları
5
 • Genel Kültür
  • Matematik
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
  • Ulusal Güvenlik
25
 • Kanunlar
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu
1
 • Kanunlar
  • 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
1
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
10
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği
1
 • Yönetmelik
  • Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik
1
 • Genelgeler
  • 139/1 Sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Genelgesi
1